Energieadvies nodig? Wij helpen je snel!

02 588 92 38 Of bel mij gratis terug!

Aardgas Plus

Eigenschappen van het aanbod, inclusief de opties

Een vaste energiekost

Prijs van het aanbod

Alle bedragen zijn incl. BTW en wordt per kwaartaal geïndexeerd.

Tariefkaart gas

Leveringkosten
Vaste vergoeding (€/jaar) /
Prijs per kWh (c€/kWh) /
Distributiekosten
Meting (jaarlijkse meteropname in €/jaar) N.A*
Vast bedrag T1 (€/jaar) N.A*
Variabel bedrag T1 (c€/kWh) N.A*
Vast bedrag T2 (€/jaar) N.A*
Variabel bedrag T2 (c€/kWh) N.A*
Vast bedrag T3 (€/jaar) N.A*
Variabel bedrag T3 (c€/kWh) N.A*
Heffingen & Taksen
Energiebijdrage (c€/kWh) 0.12
Aansluitingsvergoeding(c€/kWh) 0.00
Federale bijdrage (c€/kWh) 0.08

* (N.A.) Deze gegevens variëren afhankelijk van jouw woonplaats. Om de exacte prijs te kennen voor jouw situatie, maak dan een vergelijking met onze prijsvergelijkingstool.

Bijgewerkt op 04/09/2019

Contractduur

De Overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur. De duur gaat in vanaf de eerste leveringsdag.

Facturatie en betalingswijzen

De betaling van de facturen gebeurt via overschrijving of via domiciliëring. De domiciliëringsopdracht wordt pas uitgevoerd op de 15e Dag volgend op de dag van ontvangst van de factuur. De Huishoudelijke Klant heeft het recht kosteloos om de jaarlijkse factuur uit te sluiten van de betaling via domiciliëring.

Voorwaarden m.b.t. prijsherziening

De Klant is de energieprijs verschuldigd die door Eneco is vastgelegd op basis van de Tariefkaart die op het ogenblik van de ondertekening van de Overeenkomst van kracht is.

Opzeggingsvoorwaarden vanwege de klant

Indien Eneco ernstig in gebreke blijft, heeft de Klant het recht om de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.

Opzeggingsvoorwaarden vanwege de leverancier

Eneco heeft het recht om de overeenkomst van de klant onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen voor zover de toepasselijke wetgeving dit toelaat en mits naleving van de bepalingen met betrekking tot de verplichtingen van openbare dienstverlening met name op sociaal vlak, indien:
- De klant zijn betalingsverplichtingen of andere contractuele verplichtingen niet nakomt na ingebrekestelling, of in gebreke blijft om, op verzoek van Eneco, binnen de 15 Dagen de gevraagde garanties te stellen.
- De netbeheerder of een bevoegde overheid de onderbreking of stopzetting van de levering oplegt.
- De klant zich schuldig maakt aan fraude of zonder voorafgaande toestemming de geleverde energie doorverkoopt aan derden.
- De klant Eneco niet onmiddellijk inlicht over elk gekend feit dat de uitvoering van de overeenkomst kan verhinderen of bemoeilijken.
- De klant niet langer gebonden is door een aansluitingsovereenkomst.
- Een andere leverancier energie levert op het Afnamepunt.
- De meetinrichting afwijkt van wat bepaald is in de Overeenkomst en de technische.